Djurtransporter

Detta är ett viktigt meddelande till företagare som har anställda som brukar företagets bilar. Numera kan komplicerade tvister och problem uppstå om myndigheter så som polisen och kronofogden anser att den anställde har besittning över fordonet och faktiskt enligt dessa myndigheter också är ägaren av fordonet trots att brukaren endast har lånat bilen i sitt arbete eller privat.

Det finns flera exempel på när människor har lånat en bil som de inte äger men trots detta så har både polis och kronofogden sagt att man inte litar på Transportstyrelsens bilregister.

Så här säger Johannes Paulsson hos Kronofogden. Han säger att det räcker inte med att bilen står registrerad i någon annans namn.
– Nej, bilregistret är bara en komponent, vi går inte strikt efter det. Det fuskas på alla möjliga sätt. De försöker komma undan. Om nån har påträffats i bilen flera gånger vid olika tillfällen kan vi anta att bilen är i hans besittning.

Läs mer här om beslagtagna fordon.

Beställ ett brukarkort för fordon för att styrka ägarskap samt bevisa vem som får bruka (låna) bilen

För att undvika komplicerade tvister med myndigheter så rekommenderas det starkt att beställa ett brukarkort för fordon.